Odpusty związane z Rokiem Świętego Józefa

 Stolica Apostolska udzieliła łaski odpustu zupełnego za następujące modlitwy i akty pobożności:

·       półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej,

·       udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie o św. Józefie,

·       spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,

·       odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,

·       codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa,

·       modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy,

·       odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy            w  intencji prześladowanych chrześcijan,

·       modlitwę do św. Józefa – w dniach:

                           uroczystość św. Józefa (19 marca),                                             wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja)

                            święto Świętej Rodziny

·       odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby          starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu