WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:

1. Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.

2. Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

3. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.

4. Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.

5. Kapłanom dziękuję za pełną gorliwości posługę w trudnym czasie epidemii oraz odpowiedzialność i troskę o bezpieczeństwo osób powierzonych naszej pieczy.

Wszystkim z serca błogosławię


+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński


Pelplin, 29 maja 2020 r.

--------------------------------------

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe


W NASZYM KOŚCIELE MOŻNA OTRZYMAĆ OCHRONNĄ PRZYŁBICĘ 


Bezpieczne społeczeństwo w dobie pandemii. Akcja finansowana przez Polską Fundację Narodową

------------------------

K o m u n i k a t

Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII

 Akcja Katolicka Diecezji Pelplińskiej zachęca wszystkich Członków, Sympatyków, Wiernych Diecezji Pelplińskiej i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się do akcji „POMÓŻ SWOJEJ PARAFII”.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie naszych parafii, w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przekażmy dar serca na konto parafialne. Nasza taca - to nasz wkład w utrzymanie naszego kościoła, wynagrodzenie pracowników parafialnych, opłacenie remontów, opłacenie rachunków i podatków itp. To pomoc potrzebującym, którzy doświadczają pomocy w naszych parafiach.

Pomóżmy swojej parafii. Czyńmy dobro.

W imieniu Zarządu DIAK Diecezji Pelplińskiej


/-/ Janina Kłosowska

Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej


Pelplin, 13 maja 2020 r.

----------------------------------------------------------------------


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW w PARAFII

Msza św. 

NIEDZIELA:

Objazda  - kościół parafialny:   8.00, 11.00

Rowy  - kościół filialny:   9.30, 17.00                                                 

W TYGODNIU: 1 - 6.065.2020

Objazda  -   kościół parafialny:                           

Rowy  - kościół filialny - godz.  19.00         
           środa, czwartek, piątek, sobota                                 
                                   

NABOŻEŃSTWA:

MAJOWE  (po Mszy św.)  

  Niedziela:    Objazda  - kościół parafialny 11.00

                       Rowy  - kościół filialny 17.00

   W tygodniu:  po Mszy św. wieczornej

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - niedziela

Objazda  - kościół parafialny 7.50

Rowy  - kościół filialny 9.20

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - środa

Objazda  - kościół parafialny 17.30

Rowy  - kościół filialny 19.00

RÓŻANIEC - wymiana tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca 

Objazda - kościół parafialny po niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00

Rowy  - kościół filialny po niedzielnej Mszy św o godz. 9.30

SPOWIEDŹ:

W Objeździe i Rowach przed każdą Mszą św.

 
Rodzina Kolpinga w Objeździe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

 

Modlitwa
za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

o ustanie epidemii koronawirusaBłogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia - aż do ofiary z siebie.


Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu panowania tak wielkiego zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą.


Dlatego stajemy dziś przy tobie i prośmy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii.


Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia.


Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświęceniem.


Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.


Zmarłym uproś łaskę nieba.


Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.


Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty – módl się za nami. Amen.