WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

I SAKRAMENTALIÓW W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Wskazania ogólne

 1. Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

 2. Należy zachęcić wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii

 3. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.

 4. Należy zachęcić do przynajmniej jednometrowego dystansu między uczestnikami liturgii.


Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

 1. Należy poinformować osoby, które zamówiły intencję mszalną o ograniczeniach, o których mowa w nr 3 i poprosić, aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina.

 2. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii

 3. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

 4. Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra.

 5. W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidualnie uzgodnić z chorym i jego rodziną.

 6. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń o których w nr 3.

 7. Msza Święta pogrzebowa powinna być celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń o których w nr 3.

 8. Nie ma święcenia pokarmów


Zwracam się z prośbą, abyśmy każdego dnia o godzinie 20.30 – w swoim domu - odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Prośmy Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie.


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW w PARAFII

Msza św. 

NIEDZIELA i ŚWIĘTA:

Objazda  - kościół parafialny:   8.00, 11.00

Rowy  - kościół filialny:   9.30                                                 

W WIELKIM TYGODNIU

Objazda  -   kościół parafialny: Wielka Środa godz. 17.30

              Wielki Czwartek i Wielki Piątek godz. 17.00                                                

                                             Wielka Sobota godz. 21.00 - Wigilia Paschalna                          

Rowy  - kościół filialny -  Wielka Środa godz.  19.00                                                                              

NABOŻEŃSTWA:

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - niedziela

Objazda  - kościół parafialny 7.50

Rowy  - kościół filialny 9.20

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - środa

Objazda  - kościół parafialny 17.30

Rowy  - kościół filialny 19.00

RÓŻANIEC - wymiana tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca 

Objazda - kościół parafialny po niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00

Rowy  - kościół filialny po niedzielnej Mszy św o godz. 9.30

SPOWIEDŹ:

W Objeździe i Rowach przed każdą Mszą św.

Rodzina Kolpinga w Objeździe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.