Odpust w Objeździe – imieniny Parafii - 26 sierpnia 2023r.

Czy kochamy swoje Mamy? Jeśli tak, to Dzień Matki traktujemy jako wyjątkowe święto. Podobnie jest z naszą Matką Bożą. 26 sierpnia 2023r. obchodziliśmy w naszej parafii Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Nic dziwnego zatem, że wszyscy parafianie, którym zdrowie pozwoliło i kochają Matkę Jezusa Chrystusa i naszą Matkę, przybyli do kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Objeździe na uroczystą sumę na godzinę 18.00.

To była wyjątkowa uroczystość. Matka Boża Częstochowska jest patronką naszej parafii. To do Niej przyszliśmy, by podziękować Bogu za jest orędownictwo i opiekę nad nami. Dzień ten jest też wyjątkowy, gdyż składamy Panu Bogu dziękczynienie za Sztandar Żywego Różańca, który zostanie uroczyście pobłogosławiony – powiedział Proboszcz Parafii, ks. dr Mariusz Drogosz serdecznie witając parafian, gości oraz zaproszonych kapłanów.

Święta Eucharystia Odpustowa została odprawiona przez dziekana ks. Waldemara Pieleckiego. Ksiądz Dziekan pogratulował Księdzu Proboszczowi oraz całej wspólnocie, wszystkim członkom Żywego Różańca za kolejne dzieło w parafii, za piękny Sztandar będący wyrazem wiary, a także miłości i wdzięczności do Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie pobłogosławił sztandar:

Błogosławiony Jesteś Panie nasz Boże.

Ty przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Kościół jako Sztandar wzniesiony dla narodu, aby Twoje rozproszone dzieci gromadził w jedno.

Twój Syn wezwał swoich uczniów, aby byli solą ziemi i światłem świata. By ludzie, widząc ich uczynki chwalili Ciebie.

Pobłogosław ten Sztandar i spraw, niech ci, którzy się wokół niego gromadzą za przyczyną Najświętszej Maryi Panny zawsze przyznają się do Chrystusa i wypełniają jego naukę. Daj im jedno serce i jednego ducha, aby przez modlitwę i służenie braciom przyczyniali się do wzrostu Kościoła.

Przez Chrystusa Pana naszego. amen.

Odpust Objazda 2023jpg

Niech ten uroczyście pobłogosławiony Sztandar będzie szczególnym znakiem naszej wiary i wierności Kościołowi i Matce Najświętszej i niech towarzyszy naszym modlitwom.

Tego dnia mogliśmy również uświadomić sobie, że nasz przepiękny zabytkowy kościół z 1606 roku to mała Jasna Góra. My też mamy „małą Częstochowę” w główczyckim dekanacie. Nie mamy co prawda klasztoru Paulinów, ale mamy piękny zabytkowy kościółek również na górze. A w nim przepiękną cudowną ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej  – powiedział Ksiądz Dziekan. Kochani, przychodźcie do Niej (…) Zawierzajcie Jej swoje życie, swoje problemy, troski, kłopoty.

Ta piękna ikona Matki Bożej Częstochowskiej w naszym parafialnym kościele została napisana i podarowana w 2022r przez p. Andrzeja Deliktę. To Ona, Patronka naszej Parafii, spogląda na każdego z nas, dostrzegając nasze smutki i nasze radości. Ta przepiękna ikona towarzyszy naszym modlitwom od ubiegłorocznego Odpustu. Maryja już tylokrotnie pochylała się nad nami przyjmując i wysłuchując nasze modlitwy. Dzisiaj pragniemy podziękować Dobremu Bogu za ten kolejny rok opieki Maryi nad naszą parafią. – powiedział Ksiądz Proboszcz.

Ksiądz Dziekan w homilii przypomniał m.in. o wielkich czcicielach Matki Bożej Częstochowskiej, o św. Janie Pawle II i bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Przypomniał znaczenie wstawiennictwa, obrony i cudownej pomocy Matki Boskiej Częstochowskiej w historii narodu polskiego. Przypomniał m.in. co działo się, gdy Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński przygotowywał naród Polski do wielkiego wydarzenia, jakim było milenium chrztu Polski. Owocem przeżyć tysiąclecia chrztu Polski była m.in. peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przez wszystkie parafie naszej Ojczyzny. To w czasie tej peregrynacji 20 czerwca 1966r.  Obraz Matki Bożej został zatrzymany i przejęty przez ówczesną milicję, a uwolniony dopiero po 6 latach. Wizerunek ten jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie. Tysiące ludzi pielgrzymuje na Jasną Górę, by przedstawić swojej Matce najważniejsze sprawy swojego życia, by prosić o pomoc, by dziękować, by zawierzać Jej swoje życie. Ona nie tylko ma tam swój cudowny wizerunek, ale w szczególny sposób tam Jest i wysłuchuje Swoje dzieci.

Pamiętajmy, że Ona jest również w naszym kościele i spogląda z troską z obrazu znajdującego się w naszym kościele. Przychodźmy tutaj, do naszej Mateczki Bożej Częstochowskiej, i módlmy się o pokój dla całego świata, na Ukrainie, o pokój w naszej Ojczyźnie, bo to jesteśmy winni naszym dzieciom i wnukom. Ale wpierw otwórzmy nasze serca na miłość, na zgodę, na przebaczenie. Życie jest tak kruche i tak krótkie, to po co je spędzać na nienawiści, na bluźnierstwach? Czy nie lepiej podać sobie rękę na zgodę, połamać się opłatkiem już dziś, bo kolejnego Bożego Narodzenia możemy nie dożyć? – przekonywał ksiądz Waldemar Pielecki. Módlmy się za naszych kapłanów i o nowe powołania. Módlmy się za tych, którzy żyją z dala od Boga i Kościoła.


20230826_180911jpg

20230826_173743jpg