Zgodnie z Roz. Ministra Zdrowia

W nabożeństwach może uczestniczyć

5 osób

(oraz posługujący)

zachowujemy odstęp od siebie 2 m


Ogłoszenia parafialne: 

A - dla kościoła w Objeździe

B - dla kościoła w Rowach


A - dla kościoła w Objeździe  - Święte Triduum Paschalne


 W i e l k i C z w a r t e k


Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii.

godz. 1700 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Adoracja indywidualna do godz. 21.00 


 W i e l k i P i ą t e k


W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

Adoracja indywidualna od godz. 15.00 – 21.00 (otwarty kościół)

godz. 1700 - Nabożeństwo Męki Pańskiej; rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego, śpiew Gorzkich Żali

 W i e l k a S o b o t a

W Wielką Sobotę zaleca się zachowanie postu.

Adoracja indywidualna od godz. 12.00 – 20.00 (otwarty kościół)

godz. 21.00 - Uroczysta Wigilia Paschalna ; ZAKOŃCZONA UROCZYSTYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM CAŁEJ PARAFII PRZED KOŚCIOŁEM


(W Triduum możliwość spowiedzi godzinę przed liturgią w zakrystii)


Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania: godz. 800 i 1100


Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny: godz. 800 i 1100


B - dla kościoła w Rowach  - Święte Triduum Paschalne    (LITURGIA TYLKO W OBJEŹDZIE)


Zgodnie z Roz. Ministra Zdrowia

W nabożeństwach może uczestniczyć

5 osób

(oraz posługujący)

zachowujemy odstęp od siebie 2 m


 W i e l k i C z w a r t e k


Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii.

Adoracja indywidualna w kościele do godz. 18.00 - 20.00

(W możliwość spowiedzi w zakrystii w godz. 19 - 20)


 W i e l k i P i ą t e k


W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

Adoracja indywidualna w kościele do godz. 15.00 - 20.00

(W możliwość spowiedzi w zakrystii w godz. 19 – 20) W i e l k a S o b o t a


W Wielką Sobotę zaleca się zachowanie postu.

Adoracja indywidualna w kościele do godz. 12.00 – 18.00

(W możliwość spowiedzi w zakrystii w godz. 17 - 18)


Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania: godz. 930

Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny: godz. 930


  Zwracam się z prośbą, abyśmy każdego dnia o godzinie 20.30 – w swoim domu - odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.


  Prośmy Miłosiernego Boga o zmiłowanie i

  oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę

  Uzdrowienie Chorych o wsparcie

  Wszystkim  - życzę zdrowia !

  SZCZĘŚĆ BOŻE !!!